De
 
Vildeste Rådgivende Jordnære Sejeste Erfarene Vildeste
altannørder
Stålaltaner med flotte møbler, planter og hængekøje på gul facade i flot baggård i København
Altana artikel
Altanpriser og ting der spiller ind for hvad en ny altan koster

Når man som forening går i gang med at planlægge at få etableret altaner, er prisen selvfølgelig en af de vigtigste faktorer.

Hvad skal man regne med, budgetmæssigt, for at få realiseret et altanprojekt, og hvilke til -og fravalg har betydning for altanprisen?

Priseksempler på en ny altan

Langt de fleste facadealtaner koster hos Altana i omegnen af 100.000–170.000 kr. pr. ny altan.

Der er dog mange ting der spiller ind, når vi regner tilbud på nye altan-projekter, og selvom størstedelen af vores sager ender inden for den nævnte prisramme, kan der være undtagelser.

Blandt de parametre, der spiller mest ind på den samlede pris, er for eksempel antallet af altaner, hvordan de rent teknisk skal hænges op, materialet de skal laves i, eventuelle forhindringer på byggepladsen, der gør det svært at komme til, udgifter til kran, samt placeringen af altanerne på gård- eller gadefacaden.

Herudover har i som bygherrer mulighed for at gøre brug af en uafhængig rådgiver eller administrator som varetager jeres altan-projekt og som står for kontakten til Altana, hvilket selvfølgelig også har indflydelse på hvad projektet i sidste ende vil koste.

Altantyperne der indgår i projektet har betydning for prisen

De fleste altaner, vi monterer, er almindelige facadealtaner.

I nogle projekter indgår der dog også altaner af andre typer, som for eksempel franske altaner, spanske altaner, mansard-altaner og tag-altaner, og alle disse har forskellig indvirkning på den samlede pris.

Hvad koster en fransk altan?

Franske altaner er for det meste væsentligt billigere end de andre altantyper, da der blot er tale om en indadgående dør med et værn monteret foran.

Da der ikke skal bæres en altanbund, vil det heller ikke være nødvendigt med nogle særlige indgreb i murværket, og udgifterne vil derfor være noget lavere.

Et priseksempel for en ny fransk altan vil derfor oftest ligge i omegnen af 30.000 – 50.000 kr.

Hvad koster en spansk altan?

En spansk altan kan betragtes som en mellemting mellem en almindelig facade-altan og en fransk altan.

Modsat en fransk altan, har en spansk altan en altan-bund, som man kan gå ud på, men denne overstiger som regel ikke 30-40 cm i dybden.

Da spanske altaner er mindre end almindelige facade-altaner, vil de både være nemmere at håndtere og forbruge færre materialer.

Dette tager noget af toppen af prisen, men hvor værnet til en fransk altan oftest vil kunne monteres direkte i dørkarmen, har en spansk altan en reel altan-bund der både skal kunne bære sin egenvægt og de personer der går ud på den.

Det betyder at en ny spansk altan reelt er at betragte som en lille facade-altan, og man vil ikke kunne undgå at skulle gribe ind i murværket.

En spansk altan nærmer sig derfor en almindelig facade-altan prismæssigt, selvom den oftest vil være lidt billigere.

Priser for tagaltaner og mansardaltaner

Tagaltaner adskiller sig fra andre altantyper ved at de ikke bliver båret i bygningens murværk, men i stedet griber ind i selve tagkonstruktionen.

Tagaltaner kan både ligge på indersiden af murkronens kant eller have et delvist udhæng over facaden.

Jo større udhæng der er tale om, des mere kompleks er selve konstruktionen, og det kan sommetider blive omfangsrigt at skulle bære altanen i ejendommens konstruktion hvilket betyder at altanen bliver mere kostbar.

Udover selve bæringen af altanen, vil der ved tagaltaner være en del tømrerarbejde i forbindelse med at tilpasse selve taget til den nye altan. Der vil desuden være arbejde ned nedløbsrør, zink-inddækning og etablering af kviste eller ombygning af eksisterende kviste.

Alt dette betyder at nye tagaltaner vil være væsentligt mere tidskrævende at producere og montere end almindelige facadealtaner, og dette hæver prisen.

Mansardaltaner minder på mange måder om tagaltaner. Forskellen mellem de to er, at en mansardaltan er delvist indbygget i murkronen af ejendommen.

En tagaltan eller en mansardaltan kan derfor koste i omegnen af 200.000 – 300.000 kr.

Mansardaltan monteret på hvid bygning med rødt tegltag. To altandøre med sprosser og en stålaltan møbleret med hyggelige møbler og planter.

Antal nye altaner har betydning for prisen

Stålaltaner på en gul dfacade set nedefra i et gårdrum .

På Schacksgade har Altana monteret stålaltaner i gården og betonaltaner mod gaden.

Ved store altanprojekter, vil mange engangs udgifter kunne fordeles ud over et større antal altaner, hvilken betyder en lavere enhedspris.

Dette kan være ting som etablering af byggeplads og indkraning over hustage.

Økonomisk tunge poster som projektering og myndighedsbehandling kan også effektiveres på større projekter, fordi mange løsninger vil være ens, når der er tale om den samme ejendom.

Det samme gælder selvfølgelig udførelsesfasen, hvor vores håndværkere, efterhånden som projektet skrider frem, vil have gjort sig nogle erfaringer der er specifikke for den givne ejendom, og som vil gøre resten af udførelsesfasen mere effektiv, hvilket samlet set sænker prisen.

Altanprisen afhænger også af materialet

Hos Altana producerer vi altaner i forskellige materialer som stål, aluminium, beton og fiberbeton, og da de hver især har forskellige materialepriser, produktionsmetoder samt kræver forskellige ophængnings-teknikker, vil prisen selvfølgelig variere.

Stålaltaner er prismæssigt billigere

Altan i galvaniseret stål med blomster, møbler og sideskærm.

Langt de fleste altaner vi monterer i hovedstadsområdet, er galvaniserede stålaltaner.

Stålaltaner er, sammenlignet med andre materialer, relativt simple at producere, og materialeprisen er også lavere end eksempelvis aluminium.

Dette gør i princippet stål billigere end andre materialer, men materialets fleksibilitet gør også at det er det ideelle valg til eksempelvis baggårde, hvor der kan være stor variation på både udformning og ophængningsmetoder som benyttes ved montering af altanerne.

Stålaltaner kan derfor være billigere end altaner i andre materialer, men samtidigt vil stål ofte blive brugt hvor der er behov for lidt mere komplekse ophængs metoder, hvilket selvfølgelig kan trække prisen den anden vej.

Aluminiumsaltaner har højere materialepris

Aluminium er mere bekosteligt end stål hvad angår råvarepris, og aluminiumsaltaner tager også længere tid at producere. Faktisk er der omkring 8 timers svejsetid i hver eneste Funka aluminiums altan som Altana leverer.

En del af årsagen til dette, er at den er helsvejst og at den leveres i et stykke, hvor alle andre altantyper normalt vil blive boltet sammen i moduler.

Men hvor produktionstiden er højere for aluminiumsaltaner, er montagetiden tilsvarende lavere, hvilket påvirker prisen i en positiv retning.  Aluminiumsaltaner har en lavere egenvægt end stålaltaner, hvilket betyder at altanen oftest kan monteres med simplere ophængs metoder end stål, og det har også en indvirkning på prisen.

Samtidigt er der mindre montagearbejde i en alu-altan, hvilket sparer tid på byggepladsen.

Til sidst, er det værd at nævne at aluminiumsaltaner ofte kun vælges til store projekter, hvilket også er med til at presse prisen på grund af byggepladsudgifter, myndighedsbehandling og andre store økonomiske poster.

Alt dette betyder at aluminiumsaltaner ofte ligger i prislejet 90.000 – 150.000 kr. pr. altan.

Betonaltaner er prismæssigt dyrere at montere

Betonaltan med buet stålværn på hjørnet af en bygning mod gaden.

Betonaltan på Schacksgade

Beton er et oplagt materiale at bruge når man skal etablere altaner mod gaden, specielt på de lidt mere ornamenterede facader.

I mange tilfælde vil ældre, eksisterende altaner faktisk allerede være fremstillet i beton.

Betonens fordel er netop at den farve- og teksturmæssigt står godt sammen med ældre bygningers lidt mere detaljerede friser og gesimsbånd.

Betonaltaner kan også støbes i mange forskellige former, hvilket er ideelt hvis man skal imitere eksisterende profiler, motiver og udsparinger der allerede findes i facaden.

På trods af materialets lidt mere klassiske udtryk, er råvareprisen faktisk ikke væsentligt højere end ved eksempelvis stålaltaner. De er dog dyrere at montere, og der vil kræves kran ved ophængningen, hvilket er med til at gøre dem lidt mere kostbare.

Betonaltaner vil også som regel være mere eller mindre ens, hvilket betyder at man vil kunne nøjes med at producere en enkelt støbeform.

Betonaltaner er også, grundet deres prominente placering mod gaden, lidt mindre end stålaltaner, og dette gør materialets ofte højere vægt underordnet i forhold til de tekniske ophængningsmetoder.

Alt dette betyder at betonaltaner prismæssigt ligger i nogenlunde samme niveau som stålaltaner.

Læs mere: Altan VS Balkon: Hvad er forskellen?

Fiberbetonaltaner kan være en god mellemvej prismæssigt

Fiberbeton er et oplagt materiale, når man gerne vil kombinere stålets fleksibilitet og betonens visuelle udtryk.

Rent teknisk er en fiberbetonaltan faktisk bare en stålaltan som er pakket ind i en ”skal” af fiber.

Visuelt vil den ligne en betonaltan, men den er nemmere at håndtere og at montere fordi den er lettere.

Derudover består den af flere dele, hvilket betyder at det ikke er hele altanbunden der skal bugseres på plads på en gang.

Prismæssigt vil den være lidt dyrere end både en stålaltan og en betonaltan, fordi den indeholder flere elementer.

Langt hen ad vejen vil de højere materialeudgifter dog være sparet på en anden front, nemlig når det kommer til montage samt ophængningsmetoder.

Her ligner fiberbetonaltaner nemlig stålaltaner mere end betonaltaner.

Din nye altans størrelse og pris hænger sammen

Altanens størrelse spiller selvfølgelig også en rolle for prisen.

En stor altan vil selvfølgelig have et større materialeforbrug end en tilsvarende lille altan.

Jo større en altan er, des mere besværlig vil den også være at håndtere på byggepladsen.

Den primære indvirkning som en større altan har på prisen, er dog den højere vægt.

En tungere altan vil altid sætte højere krav i forhold til ophængning, og det vil kunne blive nødvendigt at skulle tage mere komplekse tekniske løsninger i brug. – Og dette gør prisen højere.

De nye altaners placering og tilgængelighed spiller også en rolle for prisen

De enkelte altaners placering har også en stor betydning for prisen.

En lavthængende altan kan ofte monteres med mere simple ophængningsteknikker, så som direkte indspænding i muren, fordi murværket i de lavere etager er både tykkere og meget tungere.

Monterer man derimod altaner i de øverste etager af en ejendom, er murværket både tyndere og lettere, og murens egenvægt vil ikke længere være nok til at klemme altanen fast.

Her kan det derfor blive nødvendigt at forankre altanen i murværket længere nede, ved at montere en trækstang indvendigt i muren (et såkaldt stag), eller ved at gribe fat i bjælkerne inde i etagedækket under lejlighedens gulvbrædder.

Altanernes placering har også en betydning for byggepladsens indretning og for planlægningen af selve byggeprocessen.

  • Er der forhindringer på facaden, som eksisterende altaner, man skal ind forbi?
  • Er der cykelskure, porte, eller kælderskakte, som vi skal arbejde henover?
  • Er det nemt at flytte platformen mellem de forskellige positioner, eller skal der bugseres omkring hjørner, eller måske bruges kran for at skifte opstilling?
Gårdrum med altaner på facaden.

På Mandalsgade var der god plads i gårdrummet, og adgang gennem port. Dette er dog ikke altid tilfældet.

Kraning af nye altaner over ejendommens tag kan hæve prisniveauet

Hvis der er en stor port med et solidt underlag, er det nemt for os at komme ind i gården med altaner, døre, platform og gaffeltrucks. Det samme gælder bortskaffelse af byggeaffald.

Hvis der derimod ikke er en port, eller hvis porten er smal, har et gulv det ikke kan klare vægten de ting vi skal have igennem, eller hvis der er trappetrin undervejs, bliver vi nød til at hejse alle vores ting ind med kran.

Stor mobilkran der løfter materialer til altanprojekt over et hustag.

Første indkraning af materiel på Amicisvej

At opstille en stor kran, der kan hejse flere tons materiel ind over hustagene er et større logistisk arbejde. Der skal lukkes for trafikken, reserveres parkeringspladser, koordineres leveringer – og ofte arbejdes om natten eller de meget tidlige morgentimer.

Afhængig af projektets størrelse skal alt dette ske minimum to gange. Når vi skal ind i gården og når vi skal ud. Men nogle gange skal vi også hejse affald ud og nye materialer ind undervejs i projektet, hvis gårdrummet er trangt.

På et altanprojekt hvor vi skal krane ind over hustage, er det derfor ikke usædvanligt at den samlede pris stiger med 50-100.000 kr.

Nogle altandøre er dyrere end andre

Når der etableres en ny altan ud for et eksisterende vindue, vil vi oftest montere en altandør der svarer til det eksisterende vindues fag-inddeling, sprosser, materialer og detaljering.

De fleste projekter har 1, 2 og 3-fags vinduer, hvilket betyder at vi monterer døre med tilsvarende fagindeling.

Det giver sig selv at jo større elementet bliver, des højere er prisen også.

Altandørens farve, materiale, typen af glas, valget af dørleverandør, eventuelle tilvalg i form af hængsler og døråbninger kan alle have betydning for dørens pris.

I nogle tilfælde vil vi også montere indadgående døre, som er dyrere end udadgående døre.

Herudover kan der fra bygherre eller kommunen være stillet krav i forhold til dørens specifikationer, og der kan være peget på en specifik dørleverandør.

Til sidst vil der være tilfælde hvor der ønskes mere end en døråbning, hvilket selvfølgelig vil få betydning for den samlede pris.

Afhængigt af dørens type, størrelse, udformning og leverandør, kan den have en indvirkning på den samlede pris på eksempelvis + / – 10.000 – 30.000 kr.

Kontakt Altana for mere info om altan priser og nye altaner

Har du flere spørgsmål til økonomien i jeres kommende altan-projekt?

Uanset hvor langt i er i processen, så er vi hos Altana klar til at hjælpe jer videre.

Så tøv ikke med at kontakte os for mere info, eller for at få lavet et tilbud på opsætning af altaner i jeres forening.

Kontakt os