De
 
Vildeste Gazalle-vindende Rådgivende Flittigste Ærligste Vildeste
altannørder
Flotte fiberbeton altaner monteret på hjørnet ved Nørre Farimagsgade 53
Altana artikel
Fiberbeton er et moderne materiale til gadealtaner

Fiberbeton er et moderne materiale som er oplagt at bruge til altaner mod gaden. Det har mange af de samme muligheder som en traditionel betonaltan i forhold til udformning og udseende, mens det teknisk set er tættere på en stålaltan, så man kan sige at fiberbetonen kombinerer det bedste fra begge materialer.

Hvad er en fiberbeton altan?

En fiberbeton altan er i princippet en stålaltan bund iklædt en skal af fiberbeton med et stålværn monteret ovenpå.

Fiberbetonen støbes normalt i to dele – en top og en bund, der samles omkring stålbunden efter at denne er monteret i murværket.

Denne betontype adskiller sig fra almindelig beton ved at det indeholder nogle glasfibre der gør materialet “sejt”. Hvor almindelig beton helst skal støbes i tykkelser af 160 – 200 mm med indstøbt stålarmering for at blive tilstrækkeligt stærkt, er fiberbeton stærkt helt ned til nogle få centimeters tykkelse.

Man kan sige at glasfibrenes funktion minder lidt om armeringen i den almindelige beton, bare i mini-format.

En færdigmonteret fiberbetonaltan med en stålbund indenunder der er klar til iklædning af fiber.

En færdigmonteret fiberbetonaltan på Fiskedamsgade med en stålbund indenunder der er klar til iklædning af fiber.

Hvad er fordelen ved at lave altaner i fiberbeton?

Fiberbeton altaner kombinerer det bedste fra stålaltaner og betonaltaner.

På den ene side er en fiberbeton altan næsten lige så let som en stålaltan, hvilket betyder at den kræver mindre avancerede ophængsteknikker og mindre indgriben i eksempelvis bjælkelaget under lejlighedens gulv.

Samtidigt ligner en fiberbeton altan en almindelig betonaltan. Fiberbetonen har samme materialitet som beton, og kan støbes i mange forskellige former med profileringer, udsparinger relieffer og detaljer, på samme måde som beton kan.

Alt dette gør fiberbeton til et rigtigt godt materiale til gadealtaner. Det kan holde udgifter til ingeniørberegninger og montage nede, samtidigt med at altanerne æstetisk fungerer godt sammen med storbyens flotte gamle gadefacader.

Hvad koster en fiberbeton altan?

Afhængig af altanens placering, størrelse og udformning, samt antallet af altaner der i alt skal monteres og byggepladsens beskaffenhed kan en fiberbeton altan koste mellem 120-170.000 kr pr stk. (ex moms).

Materialeprisen på en fiberbeton altan er dyrere end både betonaltaner og stålaltaner. Det giver måske også lidt sig selv, da en fiberbeton altan i princippet både har en indre kerne i stål og en ydre skal i fiberbeton.

Merudgifterne på materialet bliver dog ofte sparet hjem igen på de lavere montageudgifter. Betonaltaner er så tunge, at montagen næsten altid skal kombineres med at man får en lastbilkran til at løfte betonbunden på plads, når den skal monteres.

Fiberbeton altaner, derimod, kan monteres direkte fra vores arbejdsplatform. Det betyder mindre behov for koordinering med en ekstern vognmand, og lavere udgifter i forhold til håndtering.

Den lavere vægt betyder også simplere og mindre indgribende ophængsprincippper, hvilket gør at der er færre montørtimer i en fiberbeton altan end der er i en betonaltan.

Læs mere om altanpriser.

Kontakt Altana for en snak om fiberbeton altaner

Har du flere spørgsmål om fiberbeton altaner eller måske om altaner helt generelt?

Så tøv ikke med at kontakte os hos Altana til en uforpligtende snak om mulighederne!

Kontakt os