De
 
Vildeste Samarbejdsvillige Sejeste Flinkeste Dygtigste Vildeste
altannørder

Hvordan får jeg altan?

Der kan være et stykke vej fra altandrømmen begynder at spire, til altanen rent faktisk hænger der i højderne, med en blomstrende altankasse. Vi har derfor samlet nogle af de ting, man bør være ekstra opmærksomme på, samt hyppige faldgruber, som I bør undgå undervejs – og allerede inden I går i gang.

Altan her eller med hjem?

Få den ultimative guide lige her, som kan spare dig både tid, penge og hovedpine. Den indeholder 10 gode råd til dig, der overvejer en altan og flere eksperters udtalelser omkring værdien i investeringen i din bolig og livskvalitet.

10 gode råd til dig der overvejer altan

Når først tanken om morgenkaffe på en altan har strejfet dig, kan den være svær at slippe igen. Drømmene kan være store – i bogstavelig forstand. Når først man begynder at slå streger og komme med ønsker til størrelse og placering, er det vigtigt, at få en realistisk og grundig rådgivning. Der skal både tages forbehold for gældende retningslinjer,lokalplaner og bygningens stil og design.

Man kan få rådgivning af f.eks. en salgskonsulent fra en altanvirksomhed, med speciale i netop dette område. En rådgiver/salgskonsulent kan også hurtigt i processen vurdere om altaner er en mulighed, da det afhænger af b.la. en vis frihøjde til evt. fortov eller gårdareal nedenfor, antal vinduer i lejligheden, mængden af dagslys og meget mere.

Et vigtigt skridt på altanrejsen er, at I som boligforening får snakket behov, ønsker og drømme og sammen får afstemt, hvad I søger. Sæt en god kop kaffe over og lyt til hinanden. Engagementet fra dem, der bor i stuen, kan være forskelligt fra dem på øverste sal – og hertil kommer altantyper, materialevalg og meget mere. Bliv klare omkring jeres overordnede fælles drøm og I vil herefter opleve en langt hurtigere tilbudsproces, når I tager kontakt til et eller flere altanfirmaer.

Det er en god ide at indhente flere tilbud. På den måde får I flere bud på design, men har også mulighed for at sammenligne altan priser. Det kan være kompliceret at sammenligne alle mellemregningerne, da der er stor forskel på hvordan de forskellige leverandører griber projektet an, hvad de inkluderer og hvordan de formulerer det i et tilbud. Gennemgå altanens mål på de forskellige tilbud, så I ikke sammenligner prisen på 10 små altaner med 10 store. Sammenlign materialevalg da der er forskel på prisen på beton, alu eller stål.

Tjek om altanen er malet/galvaniseret, som kan have stor indflydelse på både pris og design. Der kan være stor forskel på ophængsprincipper/montagemetoder, så undersøg om arbejdet skal foretages udefra (hvor montering direkte i murværket er den mest brugte metode) eller om gulvet i lejligheden skal brækkes op og lægges på ny. Der er også metoder, hvor der bruges synlige udvendige trækstænger, som kan være en billigere løsning, men som så også har betydning for facadens udtryk efterfølgende.

Der er også prisforskel på løsninger for afvanding af regnvand, så bygningen er sikret mod evt. opfugtning. En løsning med en indvendig afvandningsplade, hvor den afsluttende bundplade og/eller gulv ikke udsættes for fugt eller misfarvninger pga. skruehuller, er en dyrere løsning end afvanding ud over forkanten, hvor man så til gengæld kan få opfugtede bundplader eller synlige skjolder ved skruehullerne. Ser I noget i et tilbud, som mangler i de øvrige, så tag kontakt og stil spørgsmål, så jeres sammenligningsgrundlag er så reelt som muligt.

Når I sammenligner tilbud, er det vigtigt, at I sikrer jer mod skjulte udgifter og uforudsete ekstraregninger. De typiske poster, som kan komme på bagkant, er indhentning af tilladelser, flytning af radiatorer, statiske beregninger, møder med kommune og en mulig ændring i ophængsprincip/montagemetode efter ingeniørberegninger, da disse som regel kommer på bagkant af tilbudsgivning.

Derudover kan der komme årstids- og vejrlig bestemte foranstaltninger som f.eks. snerydning på byggepladsen. Kommunerne stiller større krav til miljøscreening, miljøanalyse og håndtering af miljøskadeligt affald, så det er vigtigt at sikre, at disse miljøforanstaltninger er medregnet i tilbuddet, for der skal være ro i maven gennem hele processen. Tjek de særlige bestemmelser for hvad, der ikke er en del af tilbuddet. Det kan typisk være afgifter til kommunen vedrørende bygge- og ibrugtagningstilladelse samt evt. udgifter til parkering og råden over vejareal.

Der kan nemt opstå gnidninger rundt om bordet i boligforeningen, når projekter som altaner er på dagsordenen. Det er klart. Vi har med følelser, økonomi og ejendomsret at gøre. Overvej derfor en ekstern rådgiver, der har erfaring og kompetencer med altaner, da det ærlig talt kan være en kompliceret proces med myndighedsgodkendelser osv. En rådgiver kan guide jer igennem hele processen, og tage ansvar for de beslutninger, der træffes, så dette ikke hviler på bestyrelsen/altanudvalget, som ofte ikke har erfaring med processen. Det sikrer jer alle på den lange bane og sparer unødvendig tid for altanudvalget.

Det er bestemt ikke irrelevant hvordan altanerne skal betales. Der er ofte tale om et stort beløb, så det kan have stor betydning hvordan betalingsplanen er. Nogle virksomheder kræver en procentdel af den samlede sum ved kontraktunderskrivelse, mens andre virksomheders betalingsplan tilbyder, at man ikke skal have penge op af lommen, før der foreligger en byggetilladelse og der bestilles materialer. På sidstnævnte måde kan man påbegynde projektet og udskyde betalingen. Det varierer meget i branchen, så husk at gennemgå betalingsplanen grundigt evt. med en ekstern rådgiver.

Byggebranchen kan have et blakket ry, så vær opmærksom på at vælge en sund leverandør med en solid økonomi, så I ikke pludselig ender på usikker grund med et halvfærdigt byggeri. Inviter evt. en ekstern rådgiver ind og undersøg leverandørens regnskaber, betalingsplan, kreditværdighed og selskabsform, så I sikrer jer selv bedst muligt.

I mange foreninger lægges der særlig vægt på, at altanerne produceres i Danmark. Det kan både være i forhold til klimabevidsthed og en opmærksomhed på dansk kvalitet. Der findes dygtige danske producenter af både stål- og betonaltaner. Derudover er der også mulighed for at overfladebehandlingen (maling/galvanisering af stålet) foregår i Danmark, og på den måde kan man begrænse sit klimaaftryk ift. transport. Vær nysgerrig på hvor altanen samt vinduer og døre produceres. For selvom der produceres altaner, døre og vinduer i hele verden, kan det være en stor fordel at det foregår herhjemme i forhold til kvalitetskontrol og leveranceflow.

Hvis boligforeningen har en grøn agenda, kan man stille krav om at alt træ er FSC-mærket (Forest Stewardship Council). I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidigt er FSC en garanti for, at skovdriften tager mange hensyn til skovens biologiske mangfoldighed, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret  uddannelse, sikkerhedsudstyr og en rimelig løn. Et andet opmærksomhedspunkt kan være om dansk arbejdskraft er et ønske. Det varierer meget i branchen, om der tilknyttes et fast montageteam med specifik erfaring, eller om der hyres håndværkere ind fra projekt til projekt.

Brug andres gode og dårlige oplevelser til jeres fordel og forhør jer om anbefalinger. Det kan være naboejendommen lige har været det hele igennem og kan dele nogle erfaringer. Måske venner og familie har ærgerlige oplevelser med processer eller leverandører som I kan undgå. Herudover kan det være en god ide at tjekke anmeldelser og kundetilfredshed online på f.eks. Trustpilot. Det kan også give et indblik i hvordan leverandøren kommunikerer med kunderne og løser evt. uenigheder.

Når der skal indhentes tilladelser, skal I forvente en del behandlingstid i forhold til kommunale processer og godkendelser. Hver enkelt kommune har fastsat retningslinjer, som skal følges, for at passe på den helt særlige arkitektur i den givne by. Det er en kringlet proces, og mange kommuner oplever mangelfulde ansøgninger, der medvirker til, at sagsbehandlingstiden trækker ud.

Faktisk er mellem 60-70 % af ansøgningerne i f.eks. Københavns Kommune mangelfulde, og så går sagsbehandlingen i stå, og det koster boligforeningerne tid og penge. Det kan derfor anbefales at projekteringen styres af altanleverandøren, som er inde i disse processer og som dagligt har et samarbejde med de rette hos kommunerne. Faktisk går der ofte minimum 10 måneder fra I har skrevet under til håndværkerne går i gang på pladsen. Myndighedstiden kan variere alt afhængig af kompleksitet og hvilken kommune det er.