De
 
Vildeste Omsorgsfulde Gazalle-vindende Erfarene Samarbejdsvillige Vildeste
altannørder
Mansardaltaner og facadealtaner i stål på hvid facade med rødt tegltag.
Altana artikel
Altanløsninger til enhver lejlighed (Karaktertræk, fordele og ulemper ved altantyper)

En altan er ikke bare en altan.  Alt afhængig af størrelse, placering på facaden og ophængs metode, differentierer man mellem facadealtaner, tagaltaner, mansardaltaner, franske og spanske altaner.

Alle disse forskellige altanløsninger har selvsagt forskellige fordele, ulemper og priser.

Læs mere herunder!

Facadealtanen: Den mest gængse altanløsning

Galvaniserede facadealtaner i stål på gulstens bygning med sort tag.

Facadealtaner på Mandalsgade

Facadealtaner er den altantype, Altana monterer flest af.

En facadealtan karakteriseres ved at være monteret på facaden og ikke eksempelvis i tagkonstruktionen eller murkronen.

De adskiller sig desuden fra spanske og franske altaner ved at have en stor altanbund i enten stål, beton eller fiberbeton, som tilføjer nogle kvadratmeters uderum til lejligheden.

Facadealtaner er en altanløsning der kan udformes på mange måder.

Når de monteres på gårdsiden af en ejendom, hvor der er trappetårne, hjørner og skæve vinkler at tage højde for, vil facadealtanen skulle tilpasse sig bygningens udformning. På gadefacaden er altanerne oftest langt mere ensartede.

Montagemæssigt er facadealtaner som regel simplere at montere i de nederste etager, mens de kræver lidt mere avancerede ophængsmetoder når de monteres i ejendommens øverste etager.

Hos Altana producerer vi facadealtaner i både stål, aluminium, beton og fiberbeton.

Tagaltaner (Kvistaltaner)

Tagaltaner kendetegnes ved at være monteret i egendommens tag og ikke i muren.

En tagaltan adskiller sig med andre ord fra en mansardaltan ved at den går helt fri af murkronen, mens en mansardaltan normalt bryder ind i facadens øverste murværk.

Hvad angår tagaltaner, findes der flere forskellige mulige altanløsninger.

Tagaltan med udgang fra kvist set ovenfra. Tre mennesker omkring et bord på stor altan.

En delvist udkragende tagaltan på AB Viktoria. Bemærk at gulvet er ført helt ind til altandøren ved kvisten.

  • Tagaltaner som ligger helt indenfor tagets omrids uden udkragning.
  • Tagaltaner med delvis udkragning.
  • Tagaltaner som ligger helt udenfor tagets omrids.

Uanset hvilken type tagaltan der er tale om, vil en den dog kræve at der foretages ændringer i selve taget, inklusiv kviste, inddækning og flunker. Der er med andre ord meget mere tømrer-arbejde i en tagaltan end der vil være når man monterer en facade-altan. Dette har blandt andet betydning for prisen.

Selve den måde hvor tagaltanen bygges ind i taget kan også variere.

  • Man kan vælge at føre altanens belægning hele vejen ind til den nye altandør, så man får et stort terrasse-areal.
  • En støre del af teglstenene kan bibeholdes, så altangulvet kun føres ind til altandøren i en korridor.

Der er med andre ord mange muligheder for udformningen af en tagaltan.

Oftest vil selve ejendommens tekniske opbygning dog begrænse hvilke altanløsninger der kan lade sig gøre, og kommunens byggetilladelse kan også være betinget af at en bestemt udkragning eller udformning af tagaltanen benyttes.

Da tagaltaner ofte er ret komplekse i sine udformninger, produceres disse næsten altid i galvaniseret stål, som er mere fleksibelt end andre materialer.

Beton og fiberbeton benyttes som udgangspunkt ikke til tagaltaner, dels fordi disse materialer væsentligt tungere, men også fordi tagaltaner næsten altid placeres på ejendommens gårdside, hvor stålaltaner er det mest gængse.

Mansardaltanen: En altanløsning til den øverste etage

Mansardaltan møbleret med planter. To flotte altandøre med sprosser.

En flot mansardaltan på Sundvej

Mansardaltaner er næsten det samme som tagaltaner, med den undtagelse at denne altantype griber delvist ind i både murkronen og taget.

Man kan kalde en mansardaltan en slags blanding mellem en tagaltan og en facade altan, da den laves med en kombination af teknikker fra begge altanløsninger.

Altanværn på mansardaltan der er tilpasset formen på murkronen på en gulstensbygning.

Når mansardaltaner og tagaltaner møder murkronen og taget, vil det ofte være nødvendigt at tilpasse værnafslutningen. Dette kræver altid en special-løsning.

Tagterrasser

Tagterrasser er normalt ikke noget vi i Altana beskæftiger sig med, da de som regel bliver etableret i forbindelse med tagrenoveringer af ejendommen.

Der vil normalt kun være tale om tømrerarbejde og ikke montage af en altanbund som skal bæres med diverse ophængsteknikker.

Tagterrasser minder dog på nogle måder om en tagaltan uden udkragning ud over facaden.

Oftest vil tagterrasser dog være større, og de vil også som udgangspunkt have udgang fra ejendommens hovedtrappe, frem for en altandør i en taglejlighed.

Fransk altan

En fransk altan kendetegnes som altanløsning ved at den ikke har nogen bund.

Den består med andre ord blot af et værn, som enten monteres i muren eller direkte i karmen på altandøren.

Da der ikke er nogen bund, man kan stå på, er franske altaner en meget simpel altantype at montere.

Det er kun værnet der skal bæres, og man skal derfor hverken bekymre sig om en tung altan-bund eller vægten af de mennesker og møbler en altan skal kunne holde til.

Døren, som monteres sammen med en fransk altan vil altid være indadgående, da værnet monteres direkte på ydersiden af døren.

Dette betyder at løsningen vil kræve en smule plads inde i lejligheden for at døren kan åbne.

En fransk altan er ikke som sådan et uderum, men snarere et stort glasparti der går til gulv.

Den franske altan kan dog være en løsning i visse tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre at montere en facade altan eller en spansk altan.

Det kan være altaner i stueetagen, hvor man ikke må optage pladsen over fortovet eller i gårdrummet.

Fransk altan i form af et værn monteret foran en inadgående altandør i selve dørhullet på en gulstensbygning.

En fransk altan, som her på AB Viktoria, er i princippet bare et værn der er monteret foran en indadgående dør.

Hvorfor hedder det en fransk altan?

På dansk kalder man et altan-værn foran en indadgående dør for en “fransk altan”. Altantypen er ret almindelig i Frankrig, specielt i store byer som Paris, hvor der bliver bygget tæt, og hvor bygningerne ikke altid kan have en udkragende altan, der ellers ville fylde i gadebilledet.

Den franske altan er dog ikke kun populær i frankrig. Man ser den over alt, så hvorfor ordvalgtet oprindeligt faldt på det franske kan man kun gisne om. På engelsk kalder man den en “balconet” og på fransk, balconette. Nogle gange kaldes den også en “Juliet Balcony” efter en af verdens mest kendte franske altaner – den i Shakespeare’s “Romeo og Julie”.

Spansk altan

Spanske altaner er ligesom franske altaner oplagte at bruge i situationer hvor der ikke er plads til en stor facade altan.

Hvor en fransk altan blot er et værn og en dør, har en spansk altan dog en altanbund, som man kan gå ud på.

Denne er dog sjældent større end 30-50 cm i dybden, hvilket vil sige at der ikke er plads til altanmøbler eller flere mennesker ad gangen.

Den spanske altan tillader dog at man kan bevæge sig ud på den.

Spansk altan i stål set nedefra, hvor altandøren står åben og man ser en vugge hængt op i døråbningen.

En spansk altan i sortmalet, galvaniseret stål.

Spanske altaner kan akkurat som almindelige facade altaner produceres i både stål, aluminium, beton og fiberbeton.

I mange tilfælde vil spanske altaner dog blive valgt til de lidt mere “herskabelige” facader, hvor beton som regel vælges, men hvor krav fra kommunen, bygherre eller ingeniør gør, at man ikke kan montere facade altaner.

Og hvorfor hedder det så en spansk altan?

Lidt på samme måde som den franske altan, skulle der nok bare findes et navn. I store spanske byer som Madrid og Barcelona ser man ofte den mindre, spanske altan, som optager lidt mindre plads i gadebilledet, men de har nu også franske altaner.

Hvad er forskellen på en balkon og en altan?

Måske har du undret dig over hvad forskellen egentligt er på en altan og en balkon.

Det korte svar er, at der ingen forskel er.

Ordet balkon kommer fra det italienske “balcone” som egentligt refererer til en “bjælke”, mens “altan” er udledt af latin, og i princippet betyder “noget der er højt oppe”. Det opklarer jo ikke rigtig noget.

Generelt er “balkon” dog lidt mere internationalt. Man bruger ordet på engelsk, fransk og italiensk, mens “altan” mest bliver brugt i skandinavien og i tyskland.

Det giver derfor mening at folk tænker lidt mere på middelhavslandenes flotte, herskabelige facader, når man bruger ordet “balkon” og lidt mere på et pragmatisk og funktionelt uderum når man siger “altan”.

Det betyder dog ikke at en balkon er en mere ornamenteret eller pyntet version af altanen. Ordet betyder det samme, men måske folk alligevel bruger de to ord lidt forskelligt.

Har du flere spørgsmål om altantyper og altanløsninger?

Er der andre ting, du overvejer i forhold til et måske fremtidigt altan-projekt?

Kontakt os hos Altana – så tager vi en snak om det!

Kontakt os