Hvilke altan typer findes der? (Karaktertræk, fordele og ulemper)

En altan er ikke bare en altan.  Alt afhængig af størrelse, placering på facaden og ophængs metode, differentierer man mellem facade altaner, tagaltaner, mansardaltaner, franske og spanske altaner.

Alle disse forskellige typer har selvsagt forskellige fordele og ulemper.

Læs videre herunder!

Facadealtaner

Facadealtaner på Mandalsgade

Facadealtaner er dem, Altana monterer flest af.

En facadealtan karakteriseres ved at være monteret på facaden og ikke eksempelvis i tagkonstruktionen eller murkronen.

De adskiller sig desuden fra spanske og franske altaner ved at have en stor altanbund i enten stål, beton eller fiberbeton, som tilføjer nogle kvadratmeters uderum til lejligheden.

Facadealtaner kan udformes på mange måder.

Når de monteres på gårdsiden af en ejendom, hvor der er trappetårne, hjørner og skæve vinkler at tage højde for, vil facadealtanen skulle tilpasse sig bygningens udformning. På gadefacaden er altanerne oftest langt mere ensartede.

Montagemæssigt er facadealtaner som regel simplere at montere i de nederste etager, mens de kræver lidt mere avancerede ophængsmetoder når de monteres i ejendommens øverste etager.

Hos Altana producerer vi facadealtaner i både stål, aluminium, beton og fiberbeton.

Tagaltaner

Tagaltaner kendetegnes ved at være monteret i egendommens tag og ikke i muren.

En tagaltan adskiller sig med andre ord fra en mansardaltan ved at den går helt fri af murkronen, mens en mansardaltan normalt bryder ind i facadens øverste murværk.

Der findes flere forskellige typer af tagaltaner.

En delvist udkragende tagaltan på AB Viktoria. Bemærk at gulvet er ført helt ind til altandøren.

  • Tagaltaner som ligger helt indenfor tagets omrids uden udkragning.
  • Tagaltaner med delvis udkragning.
  • Tagaltaner som ligger helt udenfor tagets omrids.

Uanset hvilken type tagaltan der er tale om, vil en den dog kræve at der foretages ændringer i selve taget, inklusiv kviste, inddækning og flunker. Der er med andre ord meget mere tømrer-arbejde i en tagaltan end der vil være når man monterer en facade-altan. Dette har blandt andet betydning for prisen.

Selve den måde hvor tagaltanen bygges ind i taget kan også variere.

  • Man kan vælge at føre altanens belægning hele vejen ind til den nye altandør, så man får et stort terrasse-areal.
  • En støre del af teglstenene kan bibeholdes, så gulvet kun føres ind til altandøren i en “gang”.

Der er med andre ord mange muligheder for udformningen af en tagaltan.

Oftest vil selve ejendommens tekniske opbygning dog begrænse hvilke løsninger der kan lade sig gøre, og kommunens byggetilladelse kan også være betinget af at en bestemt udkragning eller udformning af tagaltanen benyttes.

Da tagaltaner ofte er ret komplekse i sine udformninger, produceres disse næsten altid i galvaniseret stål, som er mere fleksibelt end andre materialer.

Beton og fiberbeton benyttes som udgangspunkt ikke til tagaltaner, dels fordi disse materialer væsentligt tungere, men også fordi tagaltaner næsten altid placeres på ejendommens gårdside, hvor stålaltaner er det mest gængse.

Mansardaltaner

En flot mansardaltan på Sundvej

Mansardaltaner er næsten det samme som tagaltaner, med den undtagelse at denne altantype griber delvist ind i både murkronen og taget.

Man kan kalde en mansardaltan en slags blanding mellem en tagaltan og en facade altan, da den laves med en kombination af teknikker fra begge typer.

Når mansardaltaner og tagaltaner møder murkronen og taget, vil det ofte være nødvendigt at tilpasse værnafslutningen. Dette kræver altid en special-løsning.

Tagterrasser

Tagterrasser er normalt ikke noget vi i Altana beskæftiger sig med, da de som regel bliver etableret i forbindelse med tagrenoveringer af ejendommen.

Der vil normalt kun være tale om tømrerarbejde og ikke montage af en altan-bund som skal bæres med diverse ophængs teknikker.

Tagterrasser minder dog på nogle måder om en tagaltan uden udkragning ud over facaden.

Oftest vil tagterrasser dog være større, og de vil også som udgangspunkt have udgang fra ejendommens hovedtrappe, frem for en altandør i en taglejlighed.

Fransk altan

En fransk altan kendetegnes ved at den ikke har nogen bund.

Den består med andre ord blot af et værn, som enten monteres i muren eller direkte i karmen på altandøren.

Da der ikke er nogen bund, man kan stå på, er franske altaner meget simple at montere.

Det er kun værnet der skal bæres, og man skal derfor hverken bekymre sig om en tung altan-bund eller vægten af de mennesker og møbler en altan skal kunne holde til.

Døren, som monteres sammen med en fransk altan vil altid være indadgående, da værnet monteres direkte på ydersiden af døren.

Dette betyder at løsningen vil kræve en smule plads inde i lejligheden for at døren kan åbne.

En fransk altan er ikke som sådan et uderum, men snarere et stort glasparti der går til gulv.

Den franske altan kan dog være en løsning i visse tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre at montere en facade altan eller en spansk altan.

Det kan være altaner i stueetagen, hvor man ikke må optage pladsen over fortovet eller i gårdrummet.

En fransk altan, som her på AB Viktoria, er i princippet bare et værn der er monteret foran en indadgående dør.

Spansk altan

Spanske altaner er ligesom franske altaner oplagte at bruge i situationer hvor der ikke er plads til en stor facade altan.

Hvor en fransk altan blot er et værn og en dør, har en spansk altan dog en altanbund, som man kan gå ud på.

Denne er dog sjældent større end 30-50 cm i dybden, hvilket vil sige at der ikke er plads til altanmøbler eller flere mennesker ad gangen.

Den spanske altan tillader dog at man kan bevæge sig ud på den.

En spansk altan i sortmalet, galvaniseret stål.

Spanske altaner kan akkurat som almindelige facade altaner produceres i både stål, aluminium, beton og fiberbeton.

I mange tilfælde vil spanske altaner dog blive valgt til de lidt mere “herskabelige” facader, hvor beton som regel vælges, men hvor krav fra kommunen, bygherre eller ingeniør gør, at man ikke kan montere facade altaner.

Har du flere spørgsmål?

Er der andre ting, du overvejer i forhold til et måske fremtidigt altan-projekt?

Kontakt os hos Altana – så tager vi en snak om det!