De
 
Vildeste Omsorgsfulde Dygtigste Erfarene Flinkeste Vildeste
altannørder
Altanværn på spansk altan.
Altana artikel
Altanværnets udformning og forskellige gelændertyper

Altanens værn, eller gelænder er den del af altanen man først ser. Den har med andre ord en meget stor betydning for desginet af altanen som helhed.

Værnet på din altan kan i princippet laves på mange forskellige måder. Langt de fleste er i stål, men aluminium, komposit, eller endda glas kan også være en muligthed, og værnet kan både laves simpelt og minimalistiskt og snørklet og pyntet afhængig af hvad bygningens arkitektur lægger op til.

Altanværn i moduler eller et stykke

De fleste af vores stålaltaner får monteret modulværn, hvor selve gelænderet er boltet sammen af flere forskellige segmenter. Dette er både en fordel i forhold til håndtering, transport og overfladebehandling, og modulværn er en pæn og alsidig løsning der passer til næsten alle facader.

På visse betonaltaner der vender mod gaden, kan der dog være meget specifikke krav til designet, hvilket betyder at vi ikke kan bruge vores standard værntyper. Disse altanværn vil ofte blive leveret i et stykke, eller som u-værn. De er lidt tungere at håndtere og dyrere at transportere og overfladebehandle, men man undgår med disse værn at skulle tilpasse designet til at blive samlet.

Hvordan ser Altanas modulværn ud?

Stålaltaner med modulværn.

Et eksempel på stålaltaner med frontmonterede modulværn.

Hos Altana har vi har forskellige standard typer af modulværn med baluste i både fladstål og rundstål, med og uden vandrette medløbere (som er en fladstålsliste nogle centimenter over altanbunden og under håndlisten), og så kan balustrene både monteres på toppen af altanbunden og på siden.

Vores modulværn kan både monteres med og uden en håndliste i træ. Oftest gælder det at altaner monteres på ejendommens gårdside er med træhåndliste, mens de på gadesiden er med en stålhåndliste. (Læs mere om vedligeholdelse af træhåndlister her.)

Herudover kan værnet både leveres galvaniseret eller malet.

Hvad er mulighederne med specialdesignede altanværn?

Specialdesignet u-værn klar til montage.

Specialdesignet u-værn klar til montage.

I nogle situationer kræver bygningens arkitektur nogle helt specielt i forhold til altanværnets design. Her er det stort set kun fantasien (og bygningsreglementet) der sætter grænser!

Andre gange vil ejendommen allerede have eksisterende altaner, hvor vi skal lave nye altaner der er magen til. I disse situationer vil vi opmåle de eksisterende altaner, og kopiere dem præcist som de allerede fremstår.

I mange tilfælde vil de gamle altaner dog ikke leve op til moderne standarder i forhold til balusterafstand, maximal belastning, værnhøjde med mere, og her vil vores opgave i at designe et nyt altanværn der ligner det gamle samtidigt med at det lever op til nye krav.

Der er også situationer, hvor den eksisterende bygning ikke før har haft altaner, men hvor vores standardværn ikke ville passe ind. Her ligger opgaven i at udvikle et design der går i spænd med facaden og de tanker arkitekten gjorde sig da bygningen blev opført, samtidig med at vi skal leve op til moderne standarder, funktionalitet, og ikke mindst producerbarhed!

Altanværnet til den franske altan

Fransk altanværn foran indadgående dør på gulpudset gårdfacade.

Er fransk værn monteret på en gulpudset gårdfacade.

En fransk altan er egentligt bare en indadgående altandør med et altanværn foran. Denne altantype er kendetegnet ved at den ikke har en altanbund, man kan gå ud på, men fungerer i stedet mere som et vindue der går til gulv, og som kan åbnes som en dør.

Værnet til en fransk altan er enten monteret i murværket eller i selve dørens yderkarm. Hvis værnet monteres i murværket kan det endvidere både fastgøres inde i selve dørhullet, eller lidt længere ude på hver side af døren.

I langt de fleste altanprojekter hvor der indgår franske altaner, vil de være et supplement til andre typer af altaner, og det er derfor vigtigt at de franske værn designmæssigt “snakker sammen” med de øvrige altaner.

Altanværn i glas, aluminium, pladematerialer og andre materialer

Aluminiumsaltaner med aluminiumsværn i et stykke.

Aluminiumsaltaner med integrerede aluminiumsværn.

Hvad angår materialet som værnet på din altan er lavet af, behøver det ikke nødvendigvis være stål.

Ofte vil lokalplanen for området som du bor i dog lægge op til brugen af et specifikt materiale. Nogle kommuner udenfor København og Frederiksberg lægger for eksempel op til at altanens værn skal være lukket, så man ikke kan se ind på selve altanen fra gaden eller gården.

I disse tilfælde kan det give mening at lave værnet helt eller delvist i et plademateriale som fiberbeton, cembrit, aluminium eller andre materialer.

I sjældne tilfælde har vi også fået lov til at montere værn i hærdet glas. Dette hører dog til sjældendthederne, og ofte gives der ikke byggetilladelse til det, da denne værntype nok passer bedst ind i en mere moderne arkitektur.

Herudover er der også mulighed for at producere værnet i aluminium. Aluminiumsværn kan enten laves i kombination med et andet materiale, som en stål eller betonbund, eller det kan integreres i en aluminiumsaltan.

Hvor højt skal værnet på en altan være? Hvilke andre krav er der?

Ifølge bygningsreglementet i Danmark, skal værnet på en altan være minimum 1 meter højt. Der er desuden krav til at balustrene skal have en afstand på max 89mm, og at man ikke må kune bøje balustrene nævnværdigt med almindelig belastning. Disse minimumsmål er et sikkerhedshensyn der gør at små børn ikke kan få hovedet i klemme mellem værnets tremmer!

Altanværnet skal også udhøres på en sådan måde at det ikke kan bruges som en “stige”. Der må med andre ord ikke være vandrette flader som børn nemt kan træde op på for at kravle op langs værnet.

Herudover er der krav til at flasker ikke må kunne rulle ud under altanens værn. Værnet må derfor ikke have for meget frihøjde mellem altanbunden og starten af værnet. Dette kan man dog også kompentsere for ved at lave en lille opkant på altanens bund.

Værnet på en mansardaltan tilpasses ind mod gesims og murkrone.

Det kræver en præcis opmåling at få værnet til at møde gesims og murkrone på en pæn måde på tagaltaner og mansardaltaner.

Hvilken betydning har værnet for altanprisen?

Langt de fleste af vores altaner leveres med standard modulværn, og her holder prisen for en almindelig facadealtan sig som regel indenfor 120-140.000 kr eksklusiv moms.

Hvis værnet er specialdesignet, er der dog en del faktorer der kan gøre det mere kostbart. Først og fremmest er der produktionsmetoderne, hvor et specialdesignet værn ofte vil skulle svejses op i hånden, laserskæres og efterslibes, hvor vores standardværn kan produceres med en svejserobot af mere standardiserede stålprofiler.

Specialværn vil også i mange tilfælde være svejset op i et sammenhængende u-værn, hvilket gør det tungere og mindre håndterbart. Dette har indflydelse på både transport, galvanisering og maling, samt montageomkostninger.

Til sidst er der selvfølgelig selve designfasen, der også i sig selv kræver nogle ekstra timer.

Der er selvfølgelig rigtigt mange faktorer der spiller ind for prisen på en altan med specialdesignet værn, men her er det ikke usandsynligt at den endelige pris per altan kan lande i omegnen af 150-170.000 kr eksklusiv moms.

Har du flere spørgsmål om altanværn? Kontakt os

Hvis der er mere du godt kunne tænke dig at vide om vores altanværn eller om altaner og altanprojekter helt generelt, så kontakt os og tag en snak med altanas altankonsulenter. De har svarene!

Kontakt os