De
 
Vildeste Flittigste Ærligste Omsorgsfulde Problemløsende Vildeste
altannørder
Fransk altan med altankasse i et hjørne på en gulmalet gårdfacade.
Altana artikel
Franske altanværn og altandøre åbner op for lys og luft

I nogle tilfælde kan det ikke lade sig gøre at montere en almindelig facadealtan ud for en given lejlighed. Her er den franske altan et godt alternativ.

En fransk altan giver dig mulighed for at få masser af lys og luft ind i din lejlighed uden at fylde noget ude på selve bygningens facade.

Hvad er en fransk altan?

En fransk altan er i virkeligheden bare et værn eller gelænder monteret foran en indadgående altandør. Lidt som et vindue der går til gulv.

I nogle tilfælde vil man ikke kunne få byggetilladelse til at opsætte en almindelig facadealtan i stueetagen eller 1. Sal af en ejendom, og nogle gange vil der fra kommunens side også blive stillet krav om at man ikke må “fylde” med opsætning af altaner på ejendommens gadefacade.

Her kan det give mening at etablere franske altaner i stedet.

Langt de fleste franske altaner består af et værn i galvaniseret stål, der i mange tilfælde også vil være malet. Udformningen af værnet vil svare til ejendommens øvrige altaner, så designet spiller sammen.

Generelt gælder det at værnet er minimum 1m højt, og at afstanden mellem balustre eller tremmer er max 89mm. Det franske værn skal desuden designes så det ikke har oplagte “trin” som børn kan kravle op ad. Disse er krav fra bygningsreglementet, der skal forhindre børn i at komme til skade.

Fransk altanværn monteret foran trefagsdør i gulstensfacade.

Kan man lave franske værn af andre materialer?

I ældre ejendomme var franske værn ofte lavet af smedejern. I nogle tilfælde kunne værnet endda være pyntet med små dekorative elementer i smedejern som blomster eller rosetter omkring nagler.

I dag er langt de fleste franske værn lavet i galvaniseret stål, som oftest også er malet, men der er også andre muligheder.

Man kan eksempelvis også lave franske værn i hærdet glas, men dette passer langt hen ad vejen bedre til lidt mere moderne arkitektur.

Man kunne i princippet også lave franske værn i aluminium, men oftest giver det bedre mening at producere dem i stål – både på grund af pris og produktionstid, men også fordi den eventuelle vægtbesparelse ville være relativt ubetydelig.

Hvorfor hedder det en fransk altan?

Et værn eller gelænder monteret foran en inadgående dør der åbner op til det fri kaldes på dansk en “fransk altan”. Men hvorfor egentlig?

En del af grunden er, at man historisk har brugt denne altantype meget i Frankrigs store byer som Paris, hvor bygningsmassen er tæt, og hvor det ikke altid kan lade sig gøre at lave altaner med udkragning.

Dog er franske altaner ikke et udpræget fransk fænomen, og rigtig mange af Paris’ gamle bygninger har i stedet det man kalder spanske altaner, der modsat den franske altan har en lille altanbund man kan gå ud på.

På engelsk kan man kalde en fransk altan “french balcony” som på dansk, men de er også almindeligt kendte som “Julliet balconies”, eller “Julie altaner” som en slags reference til Shakespeares skuespil “Romeo og Julie” som ofte blev fremført hvor Julie står på en fransk altan mens Romeo står nedenfor og erklærer sin kærlighed til hende.

Men hvad kalder man så en fransk altan på fransk?

I Frankrig går denne altantype bare under navnet “balconet” som betyder en slags “lille altan”.

Hvad er en fransk altandør?

En fransk altandør er egentligt bare en indadgåene altandør som det franske værn kan monteres foran. På de fleste udkragende facadealtaner vil døren tværtimod være udadgående, men dette kan ikke lade sig gøre på en fransk altan hvor gelænderet sidder lige ude foran døren.

Fransk altandør og værn monteret på gadesiden på Sankelmarksgade.

Montering af fransk altan

Når vi monterer en fransk altan i en eksisterende ejendom, starter vi med at nedrive brystningen, altså murværket under det eksisterende vindue. Som regel vil der inde i lejligheden være monteret et træpanel under vinduet, der kan hjælpe med at skærme af for støv mens vi tager murbrokkerne ud, så den lader vi indtil videre sidde.

Murværket under vinduet vil herefter blive ommurret eller tilskårret, så afslutningen bliver pæn og dørfalsen kommer til at være magen til resten af vindueshullet.

Så afmonterer vi brystningspanelet og vinduet og monterer den franske altandør. Der vil i den forbindelse skulle tilpasses nogle paneler indvendigt, og her vil vi montere lister, MDF-plader eller oppudse en ny lysning, alt afhængig af hvad der er behov for.

Herefter monteres det franske værn udvendigt. I mange tilfælde vil vi montere det franske værn direkte i dørens karm med kraftige skruer.

Dimensioneringen af skruer, samt montagemetoden er bestemt af de ingeniørberegninger der ligger til grund for vores altanprojektet som en helhed. Der bliver altid indregnet en sikkerhedsfaktor, der gør at værnet vil kunne holde til en væsentligt højere belastning end det, der anses som maksimal belastningen ved normalt brug.

I andre tilfælde vil det franske værn kunne monteres direkte i murværket. Dette kan ske enten inde i selve dør-hullet, eller på hver side af døren ude på selve facaden.

Hvad koster en fransk altan?

Prisen for at få opsat en fransk altan afhænger af mange forskellige faktorer, men som en tommelfingerregel, ligger de normalt i omegnen 30-50.000 kr eksklusiv moms.

Hos Altana indgår en fransk altan normalt i et større projekt hvor der er minimum 10 altaner. Dette betyder at myndighedsarbejde, projektering, byggepladsudgifter og andre lignende ting kan fordeles ud over det samlede projekt. Vi tilbyder ikke som sådan at montere en enkelt fransk altan.

Læs mere om altanpriser.

Skal jeg vælge en fransk, spansk eller almindelig altan?

Det er ikke altid man selv har muligheden for at vælge mellem en fransk, spansk eller amindelig facadealtan.

Bygningsreglementet, en eventuel lokalplan, samt en overordnet myndighedsvurdering vil nemlig få fortrinsret, når kommunen skal give byggetilladelse til et projekt, og her er der desværre nogle situationer hvor der ikke kan gives tilladelse til visse altantyper.

Hvis man selv har muligheden for at vælge, skal man dog tænke på ting som pris og dagligt brug.

En fransk altan er meget billigere end en facadealtan, da der ikke skal opsættes en egentlig altanbund. Dog får du ikke noget uderum, og må nøjes med effekten af at få åbnet op, som den franske altan giver.

En facadealtan, derimod, koster en del mere, fordi der skal produceres og monteres en altanbund. Der ligger desuden nogle mere komplicerede ingeniørberegninger til grund for selve ophænget af en facadealtan. Til gengæld får du nogle ekstra udendørs kvadratmeter til din lejlighed.

Den spanske altan kan anses som en blanding mellem en fransk altan og en facadealtan. Der er en lille altanbund, som man i princippet kan stå på, men der er ikke plads til møbler, eller til at flere kan opholde sig derude ad gangen. En spansk altan koster også lidt mere end en fransk altan.

Kontakt Altana for mere info om franske altaner

Hvis du har flere spørgsmål om franske altaner, eller hvis du gerne vil have en uforpligtende snak om altaner generelt, er du mere end velkommen til at kontakt vores dygtige altanrådgivere her hos Altana.

Kontakt os