Nedstyrtningstruede altaner - Er min altan sikker?

Man kan ikke altid selv undersøge om en altan er nedstyrtningstruet, og der findes ingen konkrete regler eller procedurer for regelmæssigt tilsyn af altaner, på samme måde som der gør for eksempelvis elevatorer.

Altana opfordrer derfor at boligforeninger som har ældre altaner, får dem besigtiget og undersøgt af en uafhængig rådgiver.

Men der er også en række ting du selv kan holde øje med:

Gennemtærede altaner er et voksende problem

Gennem de sidste 5 år har man i medierne gentagende gange kunnet høre om ulykker, hvor altaner er styrtet ned fra bygningsfacader.

De fleste af disse altaner en type af betonaltaner, som bæres af udliggerjern i stål, som er boltet fast til bygningens bjælkelag under gulvet.

Denne type betonaltan var meget almindelig i perioden fra 1890-1960, og en stor del af dem viser i dag tegn på gennemtæring i stålet.

Dette skyldes dels at stålprofilerne som bærer altanerne ikke har været korrosionsbeskyttet i lige så høj en grad som det galvaniserede stål der bruges i moderne altaner.

Det vurderes at der findes 50-60.000 altaner af denne type på landsplan, og da de alle er ved at være gamle, kan der være god grund til at få undersøgt deres tilstand.

Er der lovkrav for tilsyn at gamle altaners tilstand?

På samme måde som bilen regelmæssigt skal synes og ejendommens elevator jævnligt skal kigges efter af en fagmand, kunne man forestille sig at en bygnings altaner også skulle ses efter for at bekræfte at de er sikre at opholde sig på.

På nuværende tidspunkt findes der dog ikke hverken love eller regler, der sikrer at der jævnligt bliver holdt tilsyn med en ejendoms altaner, og tilstandsrapporter bliver som udgangspunkt ikke udarbejdet på ejerlejligheder og andelslejligheder, da man i praksis ville skulle kigge hele ejendommen efter.

Og selvom man rent økonomisk kan finde tryghed i en ejerskifteforsikring, sikrer den altså ikke mod ulykker.

Det er derfor vigtigt at man selv er opmærksom på at få sin altan set efter af en ekspert, der så kan vurderes om der skal laves mere dybdegående undersøgelser af altanens tilstand.

Dette hjælper vi hos Altana selvfølgelig gerne med.

Hvilke typer altaner er i fare for at styrte ned?

Alle ejendomme og individuelle bygningsdele vil med tiden blive slidte og gradvist nedbrudte af vind, vejr og dagligt brug. Dette gælder særligt altaner.

Der er derfor grund til at være opmærksom på sin altans tilstand uanset type og alder.

Det er dog primært en type af altaner som der i dag viser tegn på gennemtæring og kan være nedstyrtningstruet, nemlig betonaltaner konstrueret i perioden 1890-1960.

I denne periode blev der på landsplan opsat mange tusind betonaltaner af typen, der bæres af udliggerjern, som boltes fast i bygningens bjælkelag under gulvbrædderne.

Ideelt set er stålprofilerne som bærer betonaltanen korrosionsbeskyttet og indstøbt i beton, som beskytter dem mod vind og vejr. I mange tilfælde vil stålet dog være blevet udsat klimaets hærgen gennem en årrække, enten gennem revner i betonen eller i overgangen mellem altan-bunden og ydermuren.

Dette kan betyde at stålet begynder at ruste, og at det med tiden svækkes mere og mere indtil bæreevnen ikke længere er tilstrækkelig.

Gamle altaner på Henrik Ibsens Vej inden nedtagning

Hvornår er en gammel altan farlig? Hvad skal man holde øje med?

Man kan ikke altid se tydelige tegn på at altanen er i fare for at styrte ned, så det er altid en god idé at rådføre sig hos en fagmand hvis man er i tvivl, og særligt hvis ens altan er en betonaltan fra 1890-1960 som beskrevet herover.

Der er dog en række ting, som kan indikere at altanen er nedstyrtningstruet. Teknologisk institut har beskrevet nogle faresignaler som man skal være særlig opmærksom på. Hvis din betonaltan viser nogle af følgende tegn, bør du hurtigst muligt få den set efter:

  • Hvis der er revner eller afskalninger i betonen, eller hvis betonen begynder at “bule” ud, særligt inde mod muren.
  • Mos-vækst og slidte slidlag i betonens overflade, som gør at regnvand kan arbejde sig ind i konstruktionen.
  • Rustfarvede pletter i betonen, som kan være tegn på at armering og stålprofiler er korrugerede.
  • Hvide pletter i betonens overflade, som kan være tegn på at betonen reagerer kemisk med vand og kalk.

Herudover kan der være tilfælde, hvor altanens bærende stålprofiler eller armering er direkte blotlagte og synligt rustne. Visse altaner af typen vil også have fri tilgang til stålprofiler fra altanbundens underside, og viser disse tegn på rust, vil der være grund til bekymring.

Et eksempel fra vores projekt på Wilianshuse på hvordan stålprofilen kan se ud på gamle nedstyrtningstruede altaner. Bemærk hvordan særligt oversiden af stålet er gennemtæret.

Hvor længe holder en altan i gennemsnit?

En altans holdbarhedstid kan være svær at forudsige, fordi den i høj grad afhænger af altan-typen, kvaliteten af de materialer den er produceret i, samt de teknikker der er blevet brugt da altanen først blev opsat.

Meget generelt sagt, bør en altan holde i minimum 25-30 år uden noget særligt behov for renovering eller indgreb.

Der er derfor ikke noget at sige til at en betonaltan, som er opsat for 60-130 år siden i dag trænger til at blive udskiftet. Med mere moderne konstruktionsprincipper og materialer, kan man forvente at moderne altan-typer som Altana producerer holder i mange år.

Vi anbefaler dog selvfølgelig på det kraftigste at der bliver holdt løbende tilsyn med altanernes tilstand, som årene går.

Kan gamle altaner renoveres eller bør man udskifte dem?

I en altans levetid er det vigtigt at der løbende bliver holdt øje med dens tilstand og repareret og udbedret små fejl, revner eller tegn på slitage der kunne opstå. På denne måde kan man få en ny altan til at holde i rigtig mange år.

Har man en ældre betonaltan, som nævnt herover, er det vigtigt at man får undersøgt hvordan altanen har det. Hvis først de bærende stålprofiler er begyndt at ruste, er der nemlig ikke meget man kan gøre for at renovere eller genoprette altanens oprindelige bæreevne.

Altaner er altid bygget med en kalkuleret bæreevne der skal tage højde for altanens egenvægt, som kan være flere tons, og at et større antal mennesker står på altanen på samme tid.

Efterhånden som de kritiske bærende dele, som udliggerjern, eller stålprofiler bliver gennemtæret af rust, mister de noget af deres bæreevne.

I visse tilfælde vil gamle, nedstyrtningstruede altaner kun have omkring 20% af deres oprindelige bæreevne tilbage, og står der pludselig en flok mennesker på altanen, bliver kan der nemt opstå en farlig situation.

Udliggerjern og stålprofiler kan sjældent udskiftes uden at resten af betonaltanen skal bankes ned, og selv hvis en renovering i princippet ville være mulig, vil prisen på nye altaner være lavere end en en kompliceret renovering.

Nye altaner på en gammel ejendom?

Men hvad nu hvis altanerne på ejendommen, du bor i skal udskiftes? Giver det overhovedet mening at opsætte moderne altaner på en ældre ejendom?

Hos Altana er vi specialiseret i netop opsætning af altaner på eksisterende ejendomme, specielt i København og på Frederiksberg.

Her er langt den største del af bygningsmassen fra 1800 – 1900-tallet, og de fleste bygninger har en specifik historisk stil eller et særegent udtryk, hvor man ikke bare kan opsætte en hvilken som helst galvaniseret stål-kasse.

Vores altaner er altid tilpasset den enkelte ejendom, uanset om det er et funkis-byggeri fra 1940’erne eller en herskabelig, nyklassicistisk ejendom fra sidst i 1800-tallet.

  • Til den ældre ejendoms gade facade, designer vi i samspil med bygherre, rådgiver og kommunen specialfremstille beton-altaner, der imiterer farve, tekstur og profiler på den gamle ejendoms facade.
  • Til de funktionalistiske, mere strømlignede karré-ejendomme uden for bro-kvartererne, har vi udviklet vores Funka alu-altan med et let, funkis-udtryk.
  • Og til de københavnske gårdrum, leverer vi plads-optimerede, pragmatiske stålaltaner, der i sin simple fremtoning bliver en del af baggårds-stemningen.

Nye altaner på Henrik Ibsens Vej efter nedtagning af de gamle betonaltaner

Kontakt Altana for en besigtigelse af jeres gamle altaner

Vi vil hos Altana rigtigt gerne hjælpe jer, hvis i i jeres forening er bekymrede for tilstanden af jeres ældre altaner.

Sammen med en uafhængig tredje part vil vi fysisk besigtige altanerne og gå dem grundigt efter for at undersøge altanernes strukturelle tilstand.

Hvis der er behov for enten at nedtage altanerne eller at skifte dem ud med nye, rådgiver vi jer gerne om den videre proces.

Der kan dog også være behov for at træffe nogle beslutninger “her og nu”, da vi desværre ofte ser at gamle altaner med tiden er blevet decideret farlige at gå ud på. I sådanne tilfælde vil vi fraråde at altanerne benyttes, og eventuelt rådgive om at understøtte dem med “soldater”, som er en slags søjler, der midlertidigt kan understøtte altanerne.

Når de gamle altaner er sikret, vil vi selvfølgelig også gerne komme med et forslag til hvordan der kunne etableres nye, moderne altaner som en erstatning til de gamle.

Hvis du kunne tænke dig at vide mere, så tøv ikke med at kontakte Altana til en uformel snak om mulighederne!