De
 
Vildeste Dygtigste Omsorgsfulde Sejeste Problemløsende Vildeste
altannørder
Gamle betonaltaner understøttet med soldater på grund af nedstyrtningsfare.
Altana artikel
Kan min altan falde ned? Besigtigelse af betonaltaner

Det er svært selv at undersøge om en altan er nedstyrtningstruet. Vi opfordrer derfor beboere i ældre ejendomme til at få en besigtigelse af altanen, hvis den er mere end 50 år gammel, da disse altaner udgør en sikkerhedsrisiko og potentielt er i nedstyrtningsfare.

Kontakt os i dag og få en gratis besigtigelse.

Gennemtærede og farlige altaner er et voksende problem

Gennem de sidste år har man i medierne gentagende gange kunne høre om ulykker, hvor altaner er styrtet ned fra bygningsfacader. En undersøgelse fra 2021 af 100 ældre betonaltaner fandt farlig korrosion (som f.eks. rust) i halvdelen af altanerne i så svær grad at de ikke bør benyttes.

De fleste betonaltaner bæres af udliggerjern i stål, som er boltet fast til bygningens bjælkelag under gulvet. Denne type betonaltan var meget almindelig i perioden fra 1890-1960, og en stor del af dem viser i dag tegn på gennemtæring i stålet. Altanerne er bygget sådan, at de er sat fast til bjælkelaget i adskillelsen mellem etagerne i bygningen med en stålbjælke, som også er støbt ind i altanen. Det er derfor svært at se f.eks. rust med det blotte øje.

I undersøgelsen fra 2021 var der svær eller fremskreden korrosion i 55 ud af 100 altaner. 58 ud af 100 altaner havde tegn på skader, og der var svær eller fremskreden korrosion i 66 procent af de altaner. De resterende 42 altaner havde ikke ydre tegn på skader, men der var stadig svær eller fremskreden korrosion i 40 procent af altanerne.

Den primære grund til korrosion er at stålprofilerne, som bærer altanerne ikke har været korrosionsbeskyttet i lige så høj en grad som det galvaniserede stål, der bruges i moderne altaner.

Teknologisk Institut har tidligere skrevet i en rapport, at der findes ca. 50.000 altaner af denne type på landsplan, og da de alle er gamle, kan der være god grund til at få undersøgt deres tilstand.

Er der lovkrav for tilsyn at gamle altaners tilstand samt renovering?

På samme måde som bilen regelmæssigt skal synes og ejendommens elevator jævnligt skal kigges efter af en fagmand, kunne man forestille sig at en bygnings altaner også skulle ses efter for at bekræfte at de er sikre at opholde sig på.

På nuværende tidspunkt findes der dog ikke hverken love eller regler, der sikrer at der jævnligt bliver holdt tilsyn med en ejendoms altaner, og tilstandsrapporter bliver som udgangspunkt ikke udarbejdet på ejerlejligheder og andelslejligheder, da man i praksis ville skulle kigge hele ejendommen efter.

Selvom man rent økonomisk kan finde tryghed i en ejerskifteforsikring, sikrer den altså ikke mod ulykker.

Det er derfor vigtigt at man selv er opmærksom på at få sin altan set efter af en ekspert.

Dette hjælper vi hos Altana selvfølgelig gerne med – gratis.

Hvilke typer altaner er i fare for at styrte ned, eller trænger til udskiftning?

Alle ejendomme og individuelle bygningsdele vil med tiden blive slidte og gradvist nedbrudte af vind, vejr og dagligt brug. Dette gælder særligt altaner.

Der er derfor grund til at være opmærksom på sin altans tilstand uanset type og alder.

Det er dog primært en type af altaner, som der i dag viser tegn på gennemtæring og kan være nedstyrtningstruet, nemlig betonaltaner konstrueret i perioden 1890-1960.

I denne periode blev der på landsplan opsat mange tusind betonaltaner af typen, der bæres af udliggerjern, som boltes fast i bygningens bjælkelag under gulvbrædderne.

Ideelt set er stålprofilerne, som bærer betonaltanen, korrosionsbeskyttet og indstøbt i beton, som beskytter dem mod vind og vejr. I mange tilfælde vil stålet dog være blevet udsat for klimaets hærgen gennem en årrække, enten gennem revner i betonen eller i overgangen mellem altanbunden og ydermuren.

Dette kan betyde at stålet begynder at ruste, og at det med tiden svækkes mere og mere indtil bæreevnen ikke længere er tilstrækkelig.

Gamle nedstyrtningstruede altaner understøttet med soldater inden udskiftning.

Gamle altaner på Henrik Ibsens Vej inden nedtagning

Kan min altan falde ned?

Man kan ikke altid se tydelige tegn på at altanen er i fare for at styrte ned, så det er altid en god idé at rådføre sig hos en fagmand, hvis man er i tvivl, og særligt hvis ens altan er en betonaltan fra 1890-1960 som beskrevet herover.

Der er dog en række ting, som kan indikere at altanen er nedstyrtningstruet. Teknologisk institut har beskrevet nogle faresignaler som man skal være særlig opmærksom på. Hvis din betonaltan viser nogle af følgende tegn, bør du hurtigst muligt få den set efter:

  • Hvis der er revner eller afskalninger i betonen, eller hvis betonen begynder at “bule” ud, særligt inde mod muren.
  • Mosvækst og slidte slidlag i betonens overflade, som gør at regnvand kan arbejde sig ind i konstruktionen.
  • Rustfarvede pletter i betonen, som kan være tegn på at armering og stålprofiler er korrugerede.
  • Hvide pletter i betonens overflade, som kan være tegn på at betonen reagerer kemisk med vand og kalk.

Herudover kan der være tilfælde, hvor altanens bærende stålprofiler eller armering er direkte blotlagte og synligt rustne. Visse altaner af typen vil også have fri tilgang til stålprofiler fra altanbundens underside, og viser disse tegn på rust, vil der være grund til bekymring.

Rusten stålprofil blotlagt under altandør fra gammel altan. Stålprofilen, som er bærende, er gennemtærret og altanen var nedstyrtningstruet.

Et eksempel fra vores projekt på Wilianshuse på hvordan stålprofilen kan se ud på gamle nedstyrtningstruede altaner. Bemærk hvordan særligt oversiden af stålet er gennemtæret.

Hvor længe holder en altan i gennemsnit?

En altans holdbarhedstid kan være svær at forudsige, fordi den i høj grad afhænger af altantypen, kvaliteten af de materialer den er produceret i samt de teknikker, der er blevet brugt da altanen først blev opsat.

Meget generelt sagt, bør en altan holde i minimum 25-30 år uden noget særligt behov for renovering eller indgreb.

Der er derfor ikke noget at sige til at en betonaltan, som er opsat for 60-130 år siden i dag trænger til at blive udskiftet. Med mere moderne konstruktionsprincipper og materialer, kan man forvente at moderne altantyper, som Altana producerer, holder i mange år.

Vi anbefaler dog selvfølgelig på det kraftigste at der bliver holdt løbende tilsyn med altanernes tilstand, som årene går.

Kan gamle altaner renoveres eller bør man udskifte dem?

I en altans levetid er det vigtigt at der løbende bliver holdt øje med dens tilstand og repareret og udbedret små fejl, revner eller tegn på slitage, der kunne opstå. På denne måde kan man få en ny altan til at holde i rigtig mange år.

Har man en ældre betonaltan, som nævnt herover, er det vigtigt at man får undersøgt hvordan altanen har det. Hvis først de bærende stålprofiler er begyndt at ruste, er der nemlig ikke meget man kan gøre for at renovere eller genoprette altanens oprindelige bæreevne.

Altaner er altid bygget med en kalkuleret bæreevne, der skal tage højde for altanens egenvægt, som kan være flere tons, og at et større antal mennesker står på altanen på samme tid.

Efterhånden som de kritiske bærende dele, som udliggerjern, eller stålprofiler bliver gennemtæret af rust, mister de noget af deres bæreevne.

I visse tilfælde vil gamle, nedstyrtningstruede altaner kun have omkring 20% af deres oprindelige bæreevne tilbage, og står der pludselig en flok mennesker på altanen, kan der nemt opstå en farlig situation.

Udliggerjern og stålprofiler kan sjældent udskiftes uden at resten af betonaltanen skal bankes ned, og selv hvis en renovering i princippet ville være mulig, vil prisen på nye altaner være lavere end en en kompliceret renovering. Derudover er det ofte muligt at få etableret større altaner end tidligere.

Skal man opsætte nye altaner på en gammel ejendom eller renovere de gamle?

Men hvad nu hvis altanerne på ejendommen, du bor i skal udskiftes? Giver det overhovedet mening at opsætte moderne altaner på en ældre ejendom?

Hos Altana er vi specialiseret i netop opsætning af altaner på eksisterende ejendomme, specielt i København og på Frederiksberg.

Her er langt den største del af bygningsmassen fra 1800 – 1900-tallet, og de fleste bygninger har en specifik historisk stil eller et særegent udtryk, hvor man ikke bare kan opsætte en hvilken som helst galvaniseret stålkasse.

Vores altaner er altid tilpasset den enkelte ejendom, uanset om det er et funkisbyggeri fra 1940’erne eller en herskabelig, nyklassicistisk ejendom fra sidst i 1800-tallet.

  • Til den ældre ejendoms gadefacade, designer vi i samspil med bygherre, rådgiver og kommunen specialfremstillet betonaltaner, der imiterer farve, tekstur og profiler på den gamle ejendoms facade.
  • Til de funktionalistiske, mere strømlignede karréejendomme uden for brokvartererne, har vi udviklet vores Funka alu-altan med et let funkisudtryk.
  • Og til de københavnske gårdrum, leverer vi pladsoptimerede, pragmatiske stålaltaner, der i sin simple fremtoning bliver en del af baggårdsstemningen.
Montering af nye, flotte, betonaltaner som erstatning for de gamle, nedstyrtningstruede altaner.

Nye altaner på Henrik Ibsens Vej efter nedtagning af de gamle betonaltaner

Kontakt Altana for en besigtigelse af jeres gamle altaner

Vi vil hos Altana rigtigt gerne hjælpe jer, hvis I i jeres forening er bekymrede for tilstanden af jeres ældre altaner.

Vi vil fysisk besigtige altanerne og gå dem grundigt efter, og hvis der er behov for enten at nedtage altanerne eller at skifte dem ud med nye, rådgiver vi jer gerne om den videre proces.

Der kan dog også være behov for at træffe nogle beslutninger “her og nu”, da vi desværre ofte ser at gamle altaner med tiden er blevet decideret farlige at gå ud på. I sådanne tilfælde vil vi fraråde at altanerne benyttes, og eventuelt rådgive om at understøtte dem med “soldater”, som er en slags søjler, der midlertidigt kan understøtte altanerne.

Når de gamle altaner er sikret, vil vi selvfølgelig også gerne komme med et forslag til hvordan der kunne etableres nye, moderne altaner som en erstatning for de gamle. I de fleste tilfælde er der endda mulighed for at etablere større altaner, så du får mere plads under åben himmel.

Hvis du kunne tænke dig at vide mere, så tøv ikke med at kontakte Altana til en uforpligtende og gratis snak om mulighederne.

Kontakt os