De
 
Vildeste Problemløsende Erfarene Sejeste Ærligste Vildeste
altannørder

Facadealtaner

Facadealtaner er den altantype, Altana monterer flest af.
En facadealtan karakteriseres ved at være monteret på facaden f.eks. mod gaden eller gården.

Facadealtanen – Den mest gængse altanløsning

Facadealtaner adskiller sig fra spanske og franske altaner ved at have en stor altanbund i enten stål, beton eller fiberbeton, som tilføjer nogle kvadratmeters uderum til lejligheden.

Facadealtaner er en altanløsning, der kan udformes på mange måder. Når de monteres på gårdsiden af en ejendom, hvor der er trappetårne, hjørner og skæve vinkler at tage højde for, vil facadealtanen skulle tilpasse sig bygningens udformning. På gadefacaden er altanerne oftest langt mere ensartede.

Montagemæssigt er facadealtaner som regel simplere at montere i de nederste etager, mens de kræver lidt mere avancerede ophængsmetoder når de monteres i ejendommens øverste etager. Hos Altana producerer vi facadealtaner i både stål, aluminium, beton og fiberbeton.

01
03

Kontakt os og hør mere om dine altanmuligheder

Har du flere spørgsmål om altantyper og altanløsninger? Er der andre ting, du overvejer i forhold til et måske fremtidigt altan-projekt? – Så kontakt Altana og lad os tage en snak om det!