De
 
Vildeste Flittigste Omsorgsfulde Rådgivende Samarbejdsvillige Vildeste
altannørder

Tagaltaner

Tagaltaner kaldes også for kvistaltaner. De kendetegnes ved at være monteret i ejendommens tag og ikke i muren. En tagaltan adskiller sig fra en mansardaltan ved at den går helt fri af murkronen, mens en mansardaltan normalt bryder ind i facadens øverste murværk.

Der findes flere forskellige mulige altanløsninger for tagaltaner

Uanset hvilken type tagaltan, der er tale om, vil en del dog kræve, at der foretages ændringer i selve taget inklusiv kviste, inddækning og flunker. Der er med andre ord meget mere tømrerarbejde i en tagaltan, end der er ved en facadealtan. Dette har blandt andet betydning for prisen.

Selve den måde hvor tagaltanen bygges ind i taget, kan også variere.

  • Man kan vælge at føre altanens belægning hele vejen ind til den nye altandør, så man får et stort terrasseareal.
  • En større del af teglstenene kan bibeholdes, så altangulvet kun føres ind til altandøren i en korridor.

Der er mange muligheder for udformningen af en tagaltan. Oftest vil selve ejendommens tekniske opbygning dog begrænse hvilke altanløsninger, der kan lade sig gøre, og kommunens byggetilladelse kan også være betinget af at en bestemt udkragning eller udformning af tagaltanen benyttes.

Da tagaltaner ofte er ret komplekse i sine udformninger, produceres disse næsten altid i galvaniseret stål, som er mere fleksibelt end andre materialer.

Beton og fiberbeton benyttes som udgangspunkt ikke til tagaltaner, dels fordi disse materialer er væsentligt tungere, men også fordi tagaltaner næsten altid placeres på ejendommens gårdside, hvor stålaltaner er det mest gængse.

01
03

Tagaltaner indgår i følgende projekter

Kontakt os og hør mere om dine altanmuligheder

Har du flere spørgsmål om altantyper og altanløsninger? Er der andre ting, du overvejer i forhold til et måske fremtidigt altan-projekt? – Så kontakt Altana og lad os tage en snak om det!