Forretningsbetingelser

Ved brug af kontaktformular

Ved samarbejde med Altana.as giver du automatisk samtykke til, at Altana.as må videregive oplysninger som navn, adresse, mail og tlf.nr. til relevante samarbejdspartnere.
Derudover giver du tilladelse til, at vi må bruge evt. billeder af din monterede altan i markedsføringsmæssige sammenhænge.

Som led i indgåelsen af tilbudgivnings og entreprisekontrakt med Altana.as, behandler Altana.as en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger:

Altana.as er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

  • Altana.as, Rugvænget 10, 4100 Ringsted, cvr.nr. 35514694
  • info@altana.as, tlf. 7217 7020

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne give tilbud med henblik på entreprisekontrakt.

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af ovennævnte.
Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig i forhold til ovenstående.

Dine oplysninger vil blive givet videre til f.eks. underentreprenører, medarbejdere, offentlige myndigheder og rådgivere.

Dine rettigheder

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Altana behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse)
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Altana ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.